cortisol

Cortisol

Cortisol is één van de stresshormonen. Zodra we stress ervaren, stijgt deze waarde behoorlijk aan in ons lichaam. Cortisol wordt door de bijnieren geproduceerd. Daarom is bij overmatige stress ook vaak sprake van een bijnieruitputting. De bijnieren zijn dan constant bezig om dit hormoon aan te maken.

In secondes opgebouwd, pas na uren afgebroken

Cortisol en adrenaline zijn normaliter nog lang na een stressvolle gebeurtenis actief in het lichaam. Wat secondes nodig heeft om ons in ‘alertheid’ te brengen, heeft uren nodig om in het lichaam afgebroken te worden. Maar er zijn ook manieren om de cortisolspiegel en dus onze beleving van stress binnen no time te verlagen.

Wat doet cortisol in ons lichaam? 

Cortisol heeft een hoop positieve eigenschappen. Zo werkt het bijvoorbeeld ontstekingsremmend, reguleert de bloeddruk of ondersteunt ons geheugen en onze concentratie. Als we teveel hiervan produceren omdat we veel stress ervaren, kantelt het effect. Een teveel aan cortisol resulteert in spijsverteringsproblemen, slapeloosheid en chronische vermoeidheid, problemen met de bloeddruk, pijn, spierafbraak, hoofdpijn, nierklachten, gewichtstoename… Door de slaapproblemen komt het lichaam vaak in een neerwaartse spiraal terecht wat kan leiden tot fysieke problemen, een depressie of zelfs een burn-out.

Redenen genoeg dus om voor een verlaging van het hormoon iets te doen.

Al eerder had ik in een blog over UPW (Unleash the Power Within, een training van Tony Robbins) erover hoe onze lichaamshouding onze gemoedstoestand kan beïnvloeden – en vice versa. Dit is wat Amy Cuddy, een sociaalpsycholoog, onderdeel van haar studie laat zijn. In een prachtige en ook ontroerende TED talk legt Cuddy het verschil uit tussen lichaamsposturen die ons machtig laten voelen en dus kracht geven en posturen die ons onmachtig laten voelen en dus verzwakken. 

Vaak focussen wetenschappers op de non-verbale communicatie in interactie, wat vertelt mijn lichaam jouw lichaam en dus aan jou, maar minder vaak wordt juist dat onderzocht wat ons lichaam onszelf vertelt, hoe het onze gedachten en emoties beïnvloedt.

Macht en onmacht

Gebaren van macht zijn in het dierenrijk je groter maken, je opblazen, je uitrekken en ruimte innemen. Je opent letterlijk je lichaam. En wij mensen doen hetzelfde. Als we ons machteloos voelen, doen we het tegenovergestelde. We maken ons klein, zakken in elkaar, slaan lichaamsdelen over elkaar, alsof we ons willen beschermen.

Heel intrigerend hierbij is dat twee mensen (of dieren) die bij elkaar zijn nooit hetzelfde machts- of onmachtsgebaar zullen laten zien. De een zal zich boven de ander verheven en de ander zich rangschikken. Vrouwen maken zich hierbij helaas letterlijk en figuurlijk normaliter kleiner dan mannen.

Fake it till you make it!

En nu het spannende aan dit hele verhaal: ons lichaam en geest maken geen onderscheid tussen feiten en zo doen alsof.

 

Iemand die (zich voordoet alsof die) zich machtig voelt, ervaart veel voordelen. Hij/zij:

  • is assertiever
  • heeft meer zelfvertrouwen
  • is tevredener
  • is optimistischer
  • minder stress

 

2 minuten

Maar wat het nu zo bijzonder maakt, en waarom dit onderwerp ook aan stress en dus cortisol gerelateerd is: mensen die zelfs een gefakete machtspostuur aannemen, en dat zelfs voor maar 2 minuten, hebben een verlaging van het stresshormoon cortisol om 20%. Als de machteloze postuur wordt aangenomen, zo verhoogt de cortisolspiegel zich om 15%.

Deze twee minuten in een krachtvolle lichaamshouding doet dus veel op biochemisch niveau. En uiteindelijk ook niet alleen op biochemisch niveau – want de bovengenoemde voordelen doen zich ook op emotioneel niveau voor. Je raakt hierdoor optimistischer, je hebt meer zelfvertrouwen en je kunt bovendien stress beter handelen.

Redenen genoeg om hier je voordeel mee te doen. Waanneer het uitkomt of je daar behoefte aan hebt: armen in je zij, of handen naar boven, je uitrekken en uitstrekken, zitten met een open houding – hoe jouw machtspositie ook moge eruit zien. Gewoon doen!

Het mooie nieuws is ook: wat in begin wellicht als fake zal voelen, wordt gaandeweg ‘normaal’. Fake it till you become it, is hoe Amy Cuddy dit zo mooi noemt. Het lichaam zal op een bepaald moment dit gedrag gewoon als vanzelfsprekend aannemen. Wat in begin dus misschien als raar ervaren wordt, zal na een tijdje gewoon als eigen ervaren worden.   

Fake it till you become it!