Not a long epistle from my side today, but a small and fine assignment. “I love you!” however, seems easier than it is. Louise Hay gave the advice to do this exercise daily.

 

Stand in front of the mirror every day and say to yourself, “I love you! I love you very much.”

 

This is something we normally don’t do say which makes it feel awkward. In fact, many people also have issues expressing this appreciation towards themselves.

 

Talking to yourself in a loving way is not in our nature. Often we even talk negatively to ourselves.

 

See what this exercise can do for you. Do it every day for a while, and you’ll see how the practice changes. And also how you change.

 

Vandaag geen lang epistel van mijn kant maar een kleine en fijne opdracht. “Ik houd van je!” lijkt echter makkelijker dan wat het is. Louise Hay gaf al het advies om deze oefening dagelijks te doen.

 

Je staat iedere dag voor de spiegel en zegt tegen jezelf: “Ik houd van je! Ik houd heel erg van je”.

 

Dit is iets wat we normaliter niet doen en zeggen waardoor het onwennig zal voelen. Sterker nog, veel mensen hebben ook moeite ermee om deze waardering tegen zich zelf uit te spreken.

 

Tegen jezelf op een liefdevolle manier te praten zit niet in onze natuur. Vaak praten we zelfs negatief tegen ons.

 

Kijk maar wat deze oefening met je doet en voor je betekent. Doe hem een tijdje iedere dag, en je zult zien hoe de oefening verandert. En ook hoe jij verandert.