Fomo is een fenomeen wat vooral onder jongeren bekend is maar waarvan ook volwassenen geraakt worden. De Fear Of Missing Out, oftewel de angst om iets belangrijks of leuks te moeten missen. Meestal gaat het dan om events of informatie die iemand zou missen als hij er niet naartoe zou gaan of niet ervan op de hoogte is. Gevolg is daadwerkelijk een vorm van stress. Veelal worden om reden van de Fomo alsnog afspraken gemaakt terwijl die er eigenlijk niet meer in de agenda passen, tot ‘s avonds laat of zelfs in vakantie mails gecheckt of door social media gescrold. Deze voorbeelden brengen Fomo waarschijnlijk opeens heel dicht bij. Maken van een ‘no way’ een ‘oh ja, herkenbaar’. Het bijzondere is dat er toch zo veel is wat we dagelijks missen. Vaak zonder dat we ons dit realiseren. Soms zelfs dat we erbij staan en het niet meekrijgen. Dit heeft ermee te maken dat we automatisch filters aan hebben staan die maken dat je sommige dingen wel of niet ziet, hoort, ruikt, voelt… Over die selectieve waarneming zijn talloze studies en experimenten gedaan. Eén eperiment wil ik graag met je delen.    

Kijk maar of je dit ook geruststelling kan geven dat je ook nog niet eens de moeite moet doen om ALLES mee te moeten krijgen of maken. Het zal je toch niet lukken. Kijk voor jezelf…

   

Fomo is a phenomenon that is mainly known among young people but also affects adults. The Fear Of Missing Out on something important or fun. This usually concerns events or information that someone would miss if they did not attend or were not aware of.

The result is actually a form of stress. Often, for the reason of Fomo, appointments are still made while they don’t fit in the agenda, emails are checked until late at night or during holidays, or social media are scrolled through. These examples might now create awareness, turning a ‘no way’ into an ‘oh yes, recognizable’.

What is so special about this phenomenon is that there is so much every day that we miss out on. Often without realizing. Sometimes we are even present and still miss out on what is going on. This has to do with the fact that we automatically have filters turned on that let you see, hear, smell, feel something – or not…

Numerous studies and experiments have been conducted on this selective perception. I want to share an example with you.

 

 

See if this awareness can give you the reassurance that you don’t even have to try to experience or get to know ALL. You won’t be able to grasp everything. See for yourself…