Today I want to share a story with you that shows in an imaginative way with golf balls and beers how important it is to deal with the golf balls in your life from time to time.

A professor was standing in front of his philosophy class and had some things in front of him. The moment his lesson started, he grabbed a large, empty mayonnaise jar and filled it with golf balls. He asked his class if the jar was full. And yes, the class said, the jar was full.

Then the professor picked a box with pebbles and threw them into the jar as well. He shook the jar and the pebbles settled in the empty spaces between the golf balls. Again he asked his class, if the jar was full. And yes, they agreed, the pot was full.

Then the professor picked up his next box, which was filled with sand. And he also put the sand in the pot. As you may understand, the grains of sand took up empty spaces that the jar still had. When he again asked his students if the jar was full, they unanimously agreed, yes, the jar was now really full.

The professor pulled out two glasses filled with beer from under his desk and tossed the entire content into the same jar. The beer filled the tiny holes that were left. The students laughed.

“Now,” said the professor when there was silence again, “imagine this jar represents your life. The golf balls are the most important things—your family, your children, your health, your friends, and your greatest passions—and if you lost everything else and you would only be left with this, then your life was still full, complete. The pebbles are the other things that are also important, like your job, your house, and your car. And the sand is the rest “The little things, the trivial things in your life. If you put the sand in the pot first,” he continued, “there’s no room left for the pebbles and the golf balls.

 

 

First, get the golf balls in your pot, the things that really matter. The rest is just sand.”

One of the students raises her hand and asks what the beer stood for. The professor laughed and said, “I’m glad you asked. The beer shows that, no matter how full your life seems, there’s always room for a few beers with friends.”

 

 

The golf balls are the important things in your life. Those things you should make time for before time gets eaten up by the unimportant things in your life. Take a moment to rethink your golf balls. Do they still fit in the pot or is it already full of sand? Are you doing the things that really matter to you?

Vandaag wil ik een verhaal met jullie delen wat op een verbeeldende manier met golfballen en biertjes laat zien hoe belangrijk het is om van tijd tot tijd je met de golfballen in je leven bezig te houden.

Een professor stond voor zijn filosofie klas en had voor zich een aantal spullen liggen. Op het moment dat zijn les begon, pakte hij een grote, lege mayonaisepot en vulde deze met golfballen. Hij vroeg zijn klas of de pot vol was. En ja, zei de klas, de pot is vol.

Vervolgens pakte de professor een doos met steentjes en gooide deze ook in de pot. Hij schudde de pot en de steentjes rolden de pot in en namen plaats op de lege plekjes tussen de golfballen. Weer vroeg hij zijn klas, is de pot vol? En ja, stemden zij in, de pot is vol.

Toen pakte de professor zijn volgende doos, deze was gevuld met zand. En ook deze deed hij in de pot. Zoals je misschien begrijpt, de zandkorreltjes namen plaats in de lege ruimten die de pot nog had. Toen hij weer vroeg aan zijn studenten of de pot vol was waren zij het unaniem met elkaar eens, ja, de pot was nu echt vol.

De professor haalde twee glazen gevuld met bier onder zijn bureau vandaan en gooide de hele inhoud in dezelfde pot. Het bier vulde de mini gaatjes die nog over waren gebleven. De studenten lachten.

“Nu,” zei de professor toen het weer stil was, “stel je voor dat deze pot jouw leven voorstelt. De golfballen zijn de belangrijkste dingen – je familie, je kinderen, je gezondheid, je vrienden en je grootste passies – en als je alles voor de rest kwijt raakte en je alleen dit zou overhouden, dan was je leven nog steeds vol, compleet. De steentjes zijn de andere dingen die ook belangrijk zijn, zoals je baan, je huis en je auto. En het zand is de rest, de kleine dingen, het onbenullige in je leven. Als je het zand als eerst in de pot doet,” vervolgde hij, “dan is er geen ruimte meer over voor de steentjes en de golfballen.

En in het leven werkt dat precies op die manier. Als je al je tijd en energie besteedt aan kleine dingen, dan zul je nooit meer ruimte hebben voor de dingen die echt belangrijk zijn. Focus je op de dingen die echt belangrijk zijn voor jouw geluk. Breng tijd door met je kinderen. Breng tijd door met je ouders. Ga op bezoek bij je grootouders. Neem je partner mee uit eten. Er is altijd nog tijd om het huis schoon te maken en het gras te maaien.

 

Zorg eerst dat je de golfballen in je pot hebt zitten, de dingen die echt belangrijk zijn. De rest is alleen zand.”

Een van de studenten steekt haar vinger op en vraagt waarvoor het bier stond. De professor lachte en zei “Ik ben blij dat je het vraagt. Het bier laat zien dat het niet uit maakt hoe vol je leven ook lijkt, er is altijd ruimte voor een paar biertjes met vrienden.”

 

 

De golfballen zijn de belangrijke dingen in je leven. Die dingen, waarvoor je ruimte zou moeten maken voordat die opgevreten wordt door de niet belangrijke dingen in ons leven. Neem even de tijd om weer eens bij jouw golfballen stil te staan. Passen die nog in de pot of zit die al vol met zand? Ben je met de dingen bezig die voor jou echt belangrijk zijn en ertoe doen?